Gäller ROT-avdraget för rörmokare och VVS-arbeten?

6 december 2023

Det är viktigt att förstå vilka kostnader som kan vara berättigade till ROT-avdrag när det gäller hushållsrenoveringar. ROT-avdraget, ett skatteavdrag för arbetskostnader inom renovering, ombyggnad och tillbyggnad, kan vara en betydande kostnadsbesparing för hushåll.

Med det sagt kan ROT-avdraget enligt vissa upplevas som komplicerat att förstå, och det är därför vi har tagit oss tid att sammanställa denna informativa artikel för att hjälpa er. Vi kommer att förklara de grundläggande reglerna och villkoren för ROT-avdraget, samt hur det specifikt tillämpas på rörmokare och VVS-arbeten.

Vad är ROT-avdrag?

ROT-avdraget är en form av skatteavdrag som innebär att du som både boende och ägare av en bostad kan dra av för arbetskostnader i samband med reparationer, ombyggnader och tillbyggnader (ROT står för Renovering, Ombyggnad och Tillbyggnad). Detta avdrag är personbundet, inte fastighetsbundet, vilket innebär att flera personer kan dela på avdraget för samma bostad.

Det är viktigt att notera att ROT-avdraget endast gäller arbetskostnader. Det innebär att kostnader för material eller resekostnader i samband med arbetet inte är avdragsgilla. Det är också viktigt att vara medveten om att det finns ett maximalt belopp som kan dras av per person och år. För närvarande är det maximala avdraget för ROT 50 000 kronor per person och år.

ROT-avdraget räknas samman av Skatteverket och det är de som avgör hur mycket du får dra av på din skatt. Avdraget är 30 procent av arbetskostnaden, vilket innebär att om du till exempel har arbetskostnader på 100 000 kronor, får du dra av 30 000 kronor på din skatt.

Genom att utnyttja ROT-avdraget kan du som bostadsägare spara betydande summor pengar på dina renoveringsprojekt. Det är därför viktigt att ha en god förståelse för hur ROT-avdraget fungerar och vilka regler som gäller.

Utnyttja ROT-avdraget och spara pengar

Utnyttjande av ROT-avdraget för rörmokare och VVS-arbeten kan leda till betydande besparingar. Detta är särskilt fördelaktigt för hushåll som står inför stora renoveringsprojekt. Alla normala rör- och VVS-arbeten i din bostad omfattas av ROT-avdrag, vilket innebär att du kan dra av en del av arbetskostnaden från din skatt.

Genom att utnyttja ROT-avdraget för rörmokare och VVS-arbeten kan du alltså spara pengar och samtidigt se till att ditt hem är i toppskick. Så tveka inte att dra nytta av denna förmån nästa gång du behöver anlita en rörmokare eller VVS-entreprenör.

Krav för att få utnyttja ROT-avdraget

Man kan som bostadsägare alltså dra stora fördelar med att utnyttja ROT-avdraget när du planerar att utföra VVS-arbeten i ditt hem. Men det är viktigt att förstå att det finns specifika krav som måste uppfyllas för att kunna dra nytta av detta skatteavdrag.

För det första måste arbetet uppfylla kraven för ROT-avdraget. Det innebär att det måste röra sig om renovering, ombyggnad eller tillbyggnad. Det kan till exempel vara installation av nytt vatten- och avloppssystem, reparation av befintliga system, eller installation av värmepumpar och andra energieffektiva lösningar.

För det andra får du inte redan ha utnyttjat ROT-avdraget upp till den årliga gränsen. För närvarande ligger denna gräns som sagt på 50 000 kronor per person och år.

För det tredje måste företaget som utför arbetet vara godkänt för F-skatt. Detta är en viktig punkt att kontrollera innan du anlitar en rörmokare eller VVS-företag. Om företaget inte är godkänt för F-skatt, har du inte rätt att göra ROT-avdrag för arbetet.

Så, om du planerar att anlita en rörmokare Järfälla, eller någon annanstans, se till att de uppfyller dessa krav. Genom att göra detta kan du dra nytta av ROT-avdraget och spara pengar på ditt VVS-projekt.